Sähköinen lokikirja

Kuvat ja reitit

Boatbond Lokikirja on paljon enemmän kuin perinteinen paperimuotoinen lokikirja. Siihen voidaan helposti lisätä kuvat ja reitit. Lokikirjaan alunperin on ollut tarkoitus kirjata tasaisin väliajoin veneen tai laivan nopeus, josta voitiin päätellä kuljettu matka. Nykyisin se on paljon helpompaa gps-koordinaattien avulla ja tämä luonnollisesti onnistuu Boatbond lokikirjassa.

Omat muistiinpanot

Lokikirjaan voi merkitä myös erilaisia muistiinpanoja. Matkalla tehdyt erityishavainnot, kuten havaitut öljyvahingot, haaksirikot, väylätukokset, loistojen toimintavirheet tai rikkoutuneet merimerkit tulisi kirjata lokikirjaan. Myös septitankin tyhjennys voi olla hyvä merkitä lokikirjaan.

Sosiaalisuus - lokikirjan jakaminen

Lokikirjaan merkitään kaikki veneessä olijat. Boatbond lokikirjan voi myös jakaa kätevästi muiden kanssa, jolloin yhteistä lokikirjaa voi kaikki täydentää kaikki. Boatbond Lokikirjaan voi myös pääkäyttäjä antaa vain katseluoikeudet, jolloin myös maissa olijat voivat seurata veneen kulkua. Lokikirjan voi jakaa niiden kanssa, joilla on tunnus Boatbond-järjestelmään. Tällä tavoin huolehdimme osaltaan tietoturvasta.

Helppoa

Boatbond Lokikirjaan on helppo täydentää säätilat, tankkaukset sekä huollon merkinnät. Se tunnistaa automaattisesti veneen, jolle käyttäjällä on oikeudet. Veneitä voi olla myös useita. Se mahdollistaa myös yhteiskäytössä olevien veneiden lokikirjan ylläpidon.

Lokikirjan tarkoitus

Lokikirja on veneissä ja laivoilla pidettävä päiväkirja. Merilaki määrittää, että lokikirjaan tulee merkitä aluksen sijainti tai muu merkittävä seikka satamassa vuorokausittain ja merellä vahtivuoroittain. Lokikirjan pitovastuu kuuluu kulloinkin vahtia ajavalle perämiehelle tai aluksen päällikölle.

Tilaa tästä
Logbook screenshot Logbook screenshot