Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10§

 

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Boatbond.com

2. REKISTERIN NIMI

Boatbond Venehuoltorekisteri ja Lokikirja
Boatbond.com

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakastietojen ylläpito asiakassuhteiden hoitoa, palvelujen kehittämistä ja markkinointia varten verkkopalvelutoiminnassa.
Rekisteröityessään asiakas hyväksyy palvelun käyttöehdot.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaasta:

  • Yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelin/matkapuhelin/fax yhteydenottoa varten)
  • Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus)
  • Demografiatiedot (ikä, sukupuoli yms.)
  • Lupatiedot

5. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen rekisterinpitäjän ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus. Rekisterinpitäjällä on oikeus käyttää asiakastietoja palvelun ylläpidollisiin tarkoituksiin ja tiedottaakseen palveluista. (Tietoja ei siten myöskään luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. )

7. TIETOJEN POISTAMINEN

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla asiatonta tai rikollista toimintaa tms.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella.

BOATBOND -veneen arvopaperi

Copyright Vesiholvi Oy 2011