Elektronisk servicebok

Boatbond-serviceboken är en elektronisk servicebok som innehåller alla uppgifter om en båts underhållshistoria och ägare. Den här tjänsten används av dig och av många underhålls- och reparationsföretag. Både du och underhållsföretaget som du anlitar kan lagra alla uppgifter om din båts underhållsaktiviteter i samma servicebok. Informationen som är lagrad i serviceboken kommer i sin tur att skapa ett Boatbond värdeintyg, vilket är en komplett dokumentation om din båt.

Den elektroniska serviceboken låter dig spara den typ av uppgifter som beskrivs nedan:

Båtinformation

Här kan du fylla i grundläggande uppgifter såsom märke, modell, CIN kod, licensnummer, namn osv. CIN koden går att hitta i det högra hörnet på din båts backspegel. Det är det absolut säkraste sättet att identifiera en båt.

Boat information

Båtens egenskaper

"Båtens egenskaper" låter dig fylla i all information som handlar om din båts egenskaper exempelvis längd, bredd, vikt, CE klass osv. Du fyller i huvudfärgens och accentfärgens färgkoder i en tom ruta så att originalfärgens specifikationer kan lagras.

Boat features

Motorer

Här kan du lägga till uppgifter om båtens motorer. Fyll i information och spara, en motor åt gången. Termen "Läge" syftar på var den aktuella motorn är placerad i din båt. När du har sparat dina uppgifter kan du lägga till en andra eller tredje motor. Vänligen notera: bogseringsanordningar kan läggas till i avsnittet som heter "Utrustning".

Engine

Utrustning

Här kan du uppdatera utrustningen som används för navigering, elektricitet, kök, inredning, säkerhet, rigg, mast och annan utrustning.  Du kan också lägga till serienummer och installationsdatum i "ytterligare uppgifter".

Equipment

Ägare

I det här avsnittet kan du spara ägare, kontrollanter och maskinskötare. En båt kan ha flera ägare.

 

Service

"Service avsnittet" består av två nivåer. Det innebär att du först kan ange en rubrik och en beskrivning av ett servicemoment och sedan lägga till åtgärder som rör det aktuella servicemomentet t.ex. åtgärdsrader. Det rekommenderas även att lägga till motortimmar.
När du har lagt till och sparat motor och tillbehörsuppgifter kommer dessa att visas i din båts information. Nu kommer det att bli lättare att utföra en underhållsåtgärd och spara uppgifter som hör till en specifik motor eller utrustning. När service utförs på en särskild del kommer åtgärderna att synas i din båts historia.

 Service

Foton och bilagor

Här kan du lägga till foton på din båt. Klicka på "lägg till foto" om du vill ladda ned från din dator eller t.ex. en USB sticka. En bildtext kan läggas till för att beskriva fotot och dess syfte. Du kan välja ett huvudfoto som kommer att visas på ditt Boatbond värdeintyg. Du kan på samma sätt lägga till dokument som hör till din båt.

 Images

BOATBOND -veneen arvopaperi

Copyright Vesiholvi Oy 2011