Elektronisk loggbok

Foton och rutter

Boatbond loggboken är mer än en traditionell pappersloggbok. Det ursprungliga syftet med en loggbok var att regelbundet dokumentera farten på en båt eller ett skepp för att kunna räkna ut den avklarade sträckan. Nu är detta mycket lättare med GPS koordinater som du nu också enkelt kan lagra med Boatbond loggboken. Du kan enkelt lägga till foton och dina rutter.

Anteckningar

Du kan spara dina egna anteckningar i din loggbok. Du bör dokumentera särskilda observationer såsom oljespill, skeppsvrak, blockeringar av farleder, fyrar som inte fungerar och/eller skadade sjömärken. Du bör även dokumentera när du tömmer septiktanken.

Dela din loggbok

Du kan tagga alla människor ombord i din loggbok. Det är också enkelt att dela din Boatbond loggbok så att alla kan lägga till information i din delade loggbok. Som en huvudanvändare av en loggbok kan du också ge visningsrättigheter till din loggbok så att andra människor som inte är ombord kan följa båten. En loggbok kan endast delas med andra användare av Boatbond. Detta förbättrar informationssäkerheten.

Det är enkelt

Du kan enkelt spara väderinformation, bränslepåfyllning och utförda underhållsrutiner i din Boatbond loggbok. Den identifierar automatiskt båtar som du har användarrättigheter till. Du kan också ha användarrättigheter till flera båtar. Det gör det även möjligt för båtdelägare att dokumentera underhåll med hjälp av loggboken.

Syftet med en loggbok

Loggboken är din båts dagbok. Sjörätten föreskriver att en loggbok bör innehålla uppgifter om var båten befinner sig eller andra viktiga uppgifter. Loggboken ska uppdateras en gång om dygnet om båten är i hamn och vid varje vaktombyte till havs.  Det är styrmannen som har vakten eller båtens befälhavare som har ansvaret för loggboken.

BOATBOND -veneen arvopaperi

Copyright Vesiholvi Oy 2011